NosaukumsIzdotsNumurs
Show details for Iekšējie normatīvie aktiIekšējie normatīvie akti
Show details for Iekšējie noteikumiIekšējie noteikumi
Show details for IeteikumiIeteikumi
Show details for Līgumi deleģēto uzdevumu veikšanāLīgumi deleģēto uzdevumu veikšanā
Show details for LM rīkojumi struktūrfondu projektu īstenošanaiLM rīkojumi struktūrfondu projektu īstenošanai
Hide details for LM un Atbildīgās iestādes rīkojumi ESSF vadības jautājumosLM un Atbildīgās iestādes rīkojumi ESSF vadības jautājumos
Par vienas vienības izmaksu metodikas “Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu 1-gadīgu un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošanā otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās un profesionālās pilnveides izglītības programmās “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas Jauniešu garantijas ietvaros”” apstiprināšanu08/31/202017/ESSF
Par vienas vienības izmaksu metodikas “Metodika par atbalsta personāla vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu 7.2.1.2. pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”” apstiprināšanu08/31/202016/ESSF
Par vienas vienības izmaksu metodikas “Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanai” apstiprināšanu04/30/202010/ESSF
Grozījumi Labklājības ministrijas 2017. gada 28. februāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par deinstitucionalizācijas komunikācijas vadības grupas sastāvu”04/08/20209/ESSF
Grozījumi Labklājības ministrijas 2016.gada 21.jūlija rīkojumā Nr.19/ESSF “Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" uzraudzības padomi”02/03/20204/ESSF
Grozījumi Labklājības ministrijas 2017. gada 28. februāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par deinstitucionalizācijas komunikācijas vadības grupas sastāvu”09/09/201910/ESSF
Grozījums Labklājības ministrijas 2016. gada 25. janvāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai” apstiprināšanu”06/04/20198/ESSF
Grozījumi Labklājības ministrijas 2017. gada 28. februāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par deinstitucionalizācijas komunikācijas vadības grupas sastāvu”02/05/20193/ESSF
Grozījumi Labklājības ministrijas 2017. gada 28. februāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par deinstitucionalizācijas komunikācijas vadības grupas sastāvu”12/04/201818/ESSF
Grozījums Labklājības ministrijas 2016. gada 25. janvāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai” apstiprināšanu”11/16/201817/ESSF
Grozījums Labklājības ministrijas 2016. gada 25. janvāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai” apstiprināšanu”05/11/201810/ESSF
Grozījumi 2017. gada 28. februāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par deinstitucionalizācijas komunikācijas vadības grupas sastāvu"05/10/20188/ESSF
Grozījumi Labklājības ministrijas 2016.gada 21.jūlija rīkojumā Nr.19/ESSF “Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" uzraudzības padomi”02/05/20185/ESSF
Par grozījumiem Labklājības ministrijas 2016. gada 25. janvāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai” apstiprināšanu”01/31/20184/ESSF
Grozījumi 2017. gada 28. februāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par deinstitucionalizācijas komunikācijas vadības grupas sastāvu”01/05/20181/ESSF
Show details for Par deinstitucionalizācijas komunikācijas vadības grupas sastāvuPar deinstitucionalizācijas komunikācijas vadības grupas sastāvu02/28/20173/ESSF
Par grozījumiem Labklājības ministrijas 2016.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.3/ESSF “Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanai” apstiprināšanu09/19/201622/ESSF
Grozījumi Labklājības ministrijas 2016.gada 21.jūlija rīkojumā Nr.19/ESSF “Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" Uzraudzības padomes sastāvu”09/13/201621/ESSF
Show details for Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriPar Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" uzraudzības padomi07/21/201619/ESSF
Show details for  Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā f Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanai” apstiprināšanu01/25/20163/ESSF
Par Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes vadītāju09/03/201427/ESSF
Par Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes vadītāju06/09/201415/ESSF
Show details for LM un Vadošās iestādes rīkojumi EAFVP vadības jautājumosLM un Vadošās iestādes rīkojumi EAFVP vadības jautājumos
Show details for LM vadlīnijas_ESFLM vadlīnijas_ESF