NosaukumsIzdotsNumurs
Show details for Iekšējie normatīvie aktiIekšējie normatīvie akti
Show details for Iekšējie noteikumiIekšējie noteikumi
Show details for IeteikumiIeteikumi
Show details for Līgumi deleģēto uzdevumu veikšanāLīgumi deleģēto uzdevumu veikšanā
Hide details for LM rīkojumi struktūrfondu projektu īstenošanaiLM rīkojumi struktūrfondu projektu īstenošanai
Grozījumi Labklājības ministrijas 2018.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.33 „Par Sociālo uzņēmumu komisijas personālsastāvu”10/08/202017/SFP
Grozījumi Labklājības ministrijas 2016. gada 14. septembra rīkojumā Nr.13/SFP “Par uzraudzības padomes izveidošanu”07/16/20206/SFP
Par Sociālā uzņēmuma darbības pārskata veidlapas parauga apstiprināšanu02/28/20202/SFP
Grozījums Labklājības ministrijas 2018.gada 3.aprīļa rīkojumā Nr.12/SFP „Par iesnieguma sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai veidlapas parauga apstiprināšanu”07/09/20199/SFP
Grozījumi Labklājības ministrijas 2016. gada 14. septembra rīkojumā Nr.13/SFP “Par uzraudzības padomes izveidošanu”06/07/20198/SFP
Grozījumi Labklājības ministrijas 2016. gada 14. septembra rīkojumā Nr.13/SFP “Par uzraudzības padomes izveidošanu”12/04/201825/SFP
Grozījums Labklājības ministrijas 2016.gada 2.augusta rīkojumā Nr.11/SFP “Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti
un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.3.pasākuma “Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” uzraudzības padomes izveidi”
10/08/201823/SFP
Grozījumi Labklājības ministrijas 2016. gada 14. septembra rīkojumā Nr.13/SFP “Par uzraudzības padomes izveidošanu”08/29/201821/SFP
Show details for Par iesnieguma sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai veidlapas parauga apstiprināšanuPar iesnieguma sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai veidlapas parauga apstiprināšanu04/03/201812/SFP
Grozījumi Labklājības ministrijas 2016. gada 14. septembra rīkojumā Nr.13/SFP “Par uzraudzības padomes izveidošanu”02/05/20184/SFP
Grozījums Labklājības ministrijas 2016. gada 14. septembra rīkojumā Nr.13/SFP “Par uzraudzības padomes izveidošanu”03/29/20175/SFP
Show details for Par uzraudzības padomes izveidošanu (SU)Par uzraudzības padomes izveidošanu (SU)09/14/201613/SFP
Show details for Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt socPar Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.3.pasākuma “Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” uzraudzības padomes izveidi08/02/201611/SFP
Show details for LM un Atbildīgās iestādes rīkojumi ESSF vadības jautājumosLM un Atbildīgās iestādes rīkojumi ESSF vadības jautājumos
Show details for LM un Vadošās iestādes rīkojumi EAFVP vadības jautājumosLM un Vadošās iestādes rīkojumi EAFVP vadības jautājumos
Show details for LM vadlīnijas_ESFLM vadlīnijas_ESF
Show details for ReglamentsReglaments
Show details for RīkojumsRīkojums
Show details for Rīkojumu sarakstiRīkojumu saraksti
Show details for Starptautiskie sadarbības līgumiStarptautiskie sadarbības līgumi
Show details for Vienošanās par sadarbībuVienošanās par sadarbību